Μηχανισμός ελέγχου συμβατότητας κινητήρων Άμεσου Ψεκασμού

Δείτε αν το όχημά σας είναι συμβατό με τα συστήματα Άμεσου Ψεκασμού της Lovato Gas Italy, εισάγοντας απλά τον αριθμό κινητήρα όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματός, στο σημείο P5.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ